Nyhetsbrev november 2022

Hans har ordet
Vi har investerat i solceller och nya fönster. Nästa projekt är nytt värmesystem. Allt för att göra vår fastighet så energieffektiv som möjligt och hålla nere våra kostnader.
Vi har inför fönsterrenoveringen behövt låna pengar men inte mycket i förhållande till våra avgifter och värdet på fastigheten. Vår likviditet är god och vi kan betala värmesystemet utan att låna. Räntor, värme, vatten och gemensam el går dock upp just nu och vi höjer avgifterna med fem procent för 2023 för att möta de ökade kostnaderna.
Många andra föreningar i Malmö behöver höja sina avgifter med 15-30 procent, så vi ligger fortfarande mycket bra till och har bland Malmös lägsta månadsavgifter.
HANS ÖSTERBERG

Pengar i kassan men negativt resultat
Likviditeten är fortsatt god, men resultatet för 2022 blir negativt. Främsta anledningen är höjda kostnader för el och värme, men även övriga kostnader för underhåll och skötsel av huset följer kostnadsökningen.
Månadsavgiften höjs med fem procent från och med 1 januari 2023. Hyra för garage och parkering höjs med samma procentsats från och med 1 april 2023.

Tele2 installerar ny fiberkabel
Vår leverantör av bredband ska snart installera en ny kabel in i huset. Resultatet av den nya kabeln är att vi kommer ha en modern anslutning till huset. Enligt Tele2 kommer detta inte påverka oss nämnvärt.

Nya låssystemet
I början av nästa år kommer de nya taggarna delas ut i utbyte mot de befintliga taggarna. Varje lägenhet kan välja att hämta ut 2 till 4 nya taggar. Varje lägenhet kan även köpa till 1-2 taggar för en mindre summa. Varje lägenhet kan maximalt ha 6 taggar. Mer information kommer.

Fira jul utan alla ljusstakarna
Julen är en tid då vi tänder upp och i år finns anledning att vara lite försiktiga. Under oktober 2021 förbrukade vi 11 245 kWh och i år var förbrukningen 10 506 kWh.
Värmeförbrukningen under samma perioder var 42 120 kWh respektive 29 840 kWh. Minskningen kan bero på en varmare oktober och justeringar i värmesystemet.

Styrelsen önskar allaen trevlig december och en god start på 2023!

Styrelsen BRF Erikshus
November 2022