Nyhetsbrev oktober 2022

Hans har ordet

Efter en lång skön sommar närmar vi nu oss höst och vinter. Men det är väl ändå skönt att vi har årstider i vårt land. Alla årstider har sin charm och för- och nackdelar.

Verkligheten är dock den att vi befinner hos i tuffare tider nu i vårt hus med ökande räntor, elkostnader och värmekostnader. Vi har investerat i solceller, nya fönster och jobbar med att byta ut nuvarande värmesystem. Allt detta är investeringar, som hjälper oss att hålla nere kostnaderna.

Men vi kan inte hålla emot alla höjningar som sker. Vi i styrelsen jobbar med att hitta nivån för hur mycket vi tvingas höja avgifterna för kommande period. Det kommer att bli mer än de två procent vi har höjt de senaste åren. Vi återkommer så snart vi har allting klart och kommer att meddela den beräknade höjningen under november.

Alla kan hjälpa till att hålla nere kostnaderna på olika sätt. I våra egna hushåll med individuella elkostnader bestämmer man själv hur man sparar på elen genom att tänka på belysning, diskmaskinen, elektronik med mera.

I de gemensamma utrymmena är det framförallt hur mycket vi använder tvättstugan och hissarna, som påverkar elförbrukningen.

Många branscher har det tufft. Men för oss är det glädjande att våra fyra hyresgäster i fyra olika branscher kämpar på och har fina verksamheter.

Vi hoppas vi kan anordna en gårdsfest till våren och till den behöver vi en festkommitté. Ni som är intresserade hör av er till oss i styrelsen.

HANS ÖSTERBERG

Ekonomi
Styrelsen undersöker hur mycket månadsavgiften måste höjas. Vår omvärld påverkar föreningens ekonomi genom höjda räntor, höjda elavgifter och höjda kostnader för fjärrvärme. Vi kommer att informera om månadsavgiften i november när vi har gått igenom budgeten för 2023. Övriga kostnader följer i stort sett budget och vi har god likviditet.

Kondens på fönster
Några av er har upptäckt att det vissa morgnar är kondens på utsidan av våra fönster. Det beror på att den varma luften stannar vid de numera täta innerfönstren och inte släpps igenom. Kondensen är inte värre än ett vanligt regn. I broschyren från H-fönster, som alla har fått, står det mer om in- och utvändig kondens.

Vad har hänt sedan sist och vad är på gång?
Våra räcken är nu målade i Malmögrönt och det verkar som alla är nöjda med färgvalet. Ingen har i alla fall klagat och färgen har diskuterats bland medlemmarna.

Under sommaren har också Sverige Hälsans fönster mot gården fått en ansiktslyftning, taket ovanför frisören är reparerat samt en del travertinplattor på frisörens vägg är utbytta.

Svenska Agentur Bolaget AB tog över den renoverade lokalen i uppgång A första september i år.

Under sommaren har det varit några stopp i sopnedkasten. Det beror på att någon/några har slängt för stora sopor som har fastnat. Det är viktigt att ni sorterar och slänger skräpet på rätt plats.

Råttor har tyvärrvarit synliga på framsidan, fällor är utsatta och problemet är mindre än när vi hade rabatterna kvar. Råttor är vanliga i en storstad och det påstås att det bor dubbelt så många råttor som människor i Malmö.

Nytt låssystem
Arbetet med att få tag i de verksamheter som behöver en tagg för att komma in fortsätter. Planen är nu att är att helt gå över till de nya taggarna i början av 2023. De boende kommer att informeras i god tid innan hur det kommer att bli.

Städdagen
I fint väder var det ett stort gäng, 16 deltagare, som med glatt humör utförde ett antal arbetsuppgifter. Bl.a sopades gården och rengjordes från mossa, ljusbrunnar rensades, fönster blev putsade, tvättstugan rengjordes, nya växter planterades på fram- och baksida och gasgrillarna blev rengjorda och ställdes på vinterförvaring. Kolgrillarna på baksidan går att använda året om. De förvaras i förrådet på baksidan, påsar med kol finns. Dagen avslutades med traditionell korvgrillning. Stort tack till alla medverkande!

Tips på att spara el i huset och i lägenheten
Vårt hus är bra förberett när det gäller att minska elförbrukningen. Vi har rörelsedetektorer på många ställen i huset och vi har våra solceller. Vi kan glädja oss åt att elförbrukningen hade varit betydligt högre om inte solcellerna hade installerats. Solcellerna minskar våra kostnader eftersom vi inte behöver köpa in all el. I år har solcellerna producerat 35,9 mWh. Totalt har systemet sedan starten i mars 2021 producerat 67,25 mWh och vi har sålt 3,7 mWh, elen används i förstahand till vårt hus.

Du som boende kan tänka på att släcka efter dig i till exempel tvättstugan, torkrummen och i källarförråden, fyll tvättmaskinen och torktumlaren helt. En annan bra tips är att motionera lite mera genom att ta trapporna istället för hissen, du förbättrar din hälsa och minskar husets energikostnader.

När det gäller elförbrukningen i din lägenhet så är de självklara tipsen att byta till led lampor, stänga av standby lägen till tv, datorer och annan utrustning, dra ut laddaren till mobiler, släcka lampor i rum där du inte är, stäng av eventuell golvvärme i badrummet, tills du behöver den. Det är kanske läge att byta kylskåp, spis och diskmaskin till nya som förbrukar mindre el. Vi har även efter konsultation med fackman ändrat vissa inställningar i vår värmecentral. Förbrukningen av värme har minskat kraftigt efter fönsterbytet men det har tyvärr inte kostnaden. Styrelsen undersöker hur vi ska kunna effektivisera värmeförsörjningen vidare under vintern.

Nya medlemmar
Vi hälsar Mariella Persson och Arvid Erlandsson välkomna som nya medlemmar. De övertar Emma Larsson och Thomas Jönssons lägenhet. Våra nya medlemmar flyttar in i oktober.

Styrelsen önskar alla en trevlig höst!

Styrelsen BRF Erikshus – Oktober 2022