Infoblad december 2016

Gårdsdag

Tack till alla som kom på vår gårdsdag: Ann Roos Hansson, Beatrice Enckell, BrittMarie Friberg, Daniel Ashal, Florens Dijkstra, Hugo Wetterberg, Inger Olsson, Ingrid Rogius, Jonas Grundström & Maria Hugosdotter, Karolina & Bo Zetterberg, Katrin Gåvertsson, Martin Thörnquist, Olle & Elisabeth Cederqvist, Petra Eidergard, Sandy Wiktur, Ulrika Bååth.

Under dagen gjorde vi bland annat: tömde den trasiga sandlådan på sand; städade entrétrappor; sorterade ut trasiga leksaker; skurade takterrasser maskinellt; sopade på gården; rengjorde miljörummet; tvättade av portar; bar ut skräp från pannrummet; tog bort skrot innanför garageportar; tätade avlopp.

 

Reliningen

Reliningen är klar sedan ett tag tillbaka och slutbesiktningen har påbörjats. Besiktningsmannen har hittat ställen i avloppsnätet där vi behöver gå in och kontrollera igen, så vi kan ännu inte lämna tillbaka nycklarna. Vi beklagar att det har dragit ut på tiden, men har gott hopp om att detta ska vara färdigt innan årsskiftet. Fortsättningsvis kommer stammarna att underhållas med regelbunden spolning, rekommenderat är var 3

5 år. Men vi vill uppmana alla att ta väl hand om våra rör; utför normalt underhåll och spola inte ner matfett i avloppet.

 

Byte av låssystem

Nu under hösten har vi åter haft portnycklar som kommit på vift och vi måste därför byta lås. Istället för att göra ett byte av kolvar och nycklar (och sen stå inför samma problem nästa gång det händer) så utnyttjar vi det här tillfället till att byta till ett så kallat taggsystem. Detta innebär att alla får plastbrickor som (likt Jojokort) ska blippas för att komma in i porten. En stor fördel med detta system är att vi vid förlust av en tagg kan spärra bara just den taggen och billigt och lätt ordna fram en ny. Detta kommer förhoppningsvis dessutom att leda till bättre säkerhet då ingen behöver dra sig för att rapportera förlorade nycklar.

 

Avgiftshöjning

För att undvika abrupta höjningar av avgiften i framtiden har vi beslutat att för 2017 höja hyror och avgifter med 2% så att vi ligger ungefär i nivå med konsumentprisindex.

Detta gäller alltså avgifter för lägenheter, och hyra för parkeringsplatser för bil och lådcykel.

 

Övrigt

BRANDSÄKERHET I JULETIDER

Vi hoppas att alla uppmärksammade brandvarnaredagen den 1:e december. Testa alla brandvarnare och byt batteri om de inte fungerar. Om ni får problem kan ni kontakta Olle Cederqvist för hjälp.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Kom ihåg att all andrahandsupplåtelse för självständigt brukande (d.v.s. inte om någon bara är inneboende) måste godkännas skriftligen av styrelsen. Vid andrahandsupplåtelse tas dessutom en avgift ut på 10%

av prisbasbeloppet (för närvarande 369 kr/mån).

VID BADRUMSRENOVERING

Om man ska göra om sitt badrum måste man kontakta styrelsen. Detta är extra viktigt eftersom vi i och med reliningen har fått dokumentation på brister i avloppssystemet. Dessutom utgår ersättning för byte av golvbrunn på upp till 4000 kr mot uppvisande av dokumentation av arbetet och specad faktura.

SNABBARE BREDBAND

Då det har framkommit att ComHem inte har “aktiverat” den fulla hastigheten för alla i huset rekommenderar att ni kontaktar ComHem och kontrollerar att ni har de 100Mbit som vi är berättigade till.

BYTESBIBLIOTEK I TVÄTTSTUGAN

Som ni kanske har sett så har vi satt upp en hylla i tvättstugan. Denna är tänkt att bli ett bytesbibliotek där man vi ställa böcker, spel och DVDfilmer. Information och lite förhållningsregler kommer att sättas upp bredvid hyllan.

…VERKLIGEN ÖVRIGT:

Som ni kanske har sett har arkitektkontoret mitt emot frisören lagt ner. Där kommer nu istället MKB ha sitt kontor.

 

Henriks historia

Nils heter den nyöppnade restaurangen på Regementsgatan, invid Nils Perssons plan. Men restaurangnamnet är en påhittad Nils, i menyn ges en fiktiv kärlekshistoria om denne Nils.

Den riktige Nils, som namngett platsen, har en helt annan historia. Från myllan på Österlen lyckades han med en anmärkningsvärd karriär. Startade 1884 som murarlärling i Malmö, 10 år senare var han ordförande i Svenska Murareförbundet. Och senare med lång karriär också inom socialdemokratin. Ledamot av riksdagen i mer än 20 år, kom 1902 in i andra kammaren, från 1922 i första kammaren. I Malmö, från 1902 ledamot av stadsfullmäktige och 1919 blev han den förste socialdemokratiske ordföranden där, en post han höll till sin död 1927. Han hedrades 1935 med grönområdet Nils Perssons plan, från Regementsgatan bort

till Östra Kristinelundsvägen.