Författare: admin

Henriks historia – hoddorna

Hoddorna. Hodda är språkligt sett en skånsk variant av ordet hydda. Förr i tiden fanns det mängder av hoddor i Malmö, för fiskarna och kanske även för deras familjer. Hoddorna hade börjat byggas under senare delen av 1800-talet. Oftast var de högsmala med ett rum därnere och ett däruppe. På 1950-talet hotades hoddorna av total […]

Läs mer

Henriks historia december 2019

Kollektivhus. Ett sådant var Tuppen med sina två omgivande lägre huskroppar på Tessins väg. Kollektivhus-idén kom på̊ 1930-talet från den socialdemokratiska rörelsen med makarna Myrdal i spetsen. För Tuppen blev det ändå privata byggherrar, huset stod färdigt 1951. Idén var att skapa en ny boendeform som skulle befria kvinnan från hemarbete så hon kunde komma […]

Läs mer